Kaat en Tijhuis Orgelmakers  Neringstraat 8 | 8263BG Kampen | tel: 038 - 33 33 797 | info@kaatentijhuisorgelmakers.nl   
Klik hier om terug te gaanKampen Noorderkerk

1980: De orgelcommissie overlegde met de Kamper orgelbouwers Kaat & Tijhuis om tot de bouw van een nieuw orgel voor de Noorderkerk te komen. Uitgangspunt was een twee-klaviers mechanisch instrument met een vrij pedaal. Men had geen bepaald klankbeeld voor ogen en er was geen adviseur bij betrokken. Hierdoor konden de bouwers hun eigen ideeën goed vorm geven.
Het nieuwe orgel werd boven de preekstoel geplaatst.
Door de orgelmakers werd toen ook de preekstoel in dezelfde stijl omgebouwd als de orgelkas.
Op 3 juli 1982 werd het nieuwe instrument in gebruik genomen.

Dispositie:

Hoofdwerk Onderpositief Pedaal
Prestant 8’ ( vanaf E ) Holpijp 8’ Subbas 16’
Roerfluit 8’ Open fluit 4’ Prestant 8’
Oktaaf 4’ Nachthoorn 2’ Oktaaf 4’
Fluit 4’ Nasart 2 2/3’ Fagot 16’ (halve bekers van C-c)
Oktaaf 2’ Terts 1 3/5’  
Mixtuur IV Kromhoorn 8’  
Trompet 8’    

Speelhulpen:
Koppelklavier Hoofdwerk – Onderpositief
Koppel Pedaal – Hoofdwerk
Koppel Pedaal – Onderpositief
Tremulant, op windkanaal onderpositief

2004: In het najaar van 2004 kwam er een legaat vrij van de overleden Henk van Putten (41 jaar) , lid van de wijk Noorderkerk, dat hij had bestemd voor het orgel aldaar. De orgelcommissie stelde voor om hier een concrete bestemming voor te kiezen en het orgel met twee stemmen uit te breiden. Er werd gekozen voor een Cornet op het Hoofdwerk en een Viola di Gamba op het Onderpositief.

2006/2007: Herintonatie, uitbreiding en groot onderhoud door Kaat & Tijhuis onder advies van Stef Tuinstra
Stef Tuinstra stelde in overleg met de orgelmakers en de organist een restauratieplan op.
De Kamper orgelmaker Menno Kaat bood aan een belangrijk deel van de kosten voor zijn rekening te zullen nemen omdat hij bij een fraai instrument een goed visitekaartje zou ontstaan.
In het plan van Tuinstra werd gekozen om een vroeg 19e eeuws klankconcept te realiseren.

De gewijzigde dispositie:

Hoofdwerk Onderpositief Pedaal
Prestant 8’ Holpijp 8’ Subbas 16’
Roerfluit 8’ Open fluit 4’ Prestant 8’
Oktaaf 4’ Nachthoorn 2, Oktaaf 4’
Fluit 4’ Nasart 2 2/3’ Bazuin 16’
Oktaaf 2’ Flageolet 1’  
Mixtuur IV-V Dulciaan 8’  
Trompet 8’ * Viola di Gamba (vanaf c)  
* Cornet V    

* Uitbreiding met nieuwe stemmen uit het legaat op een kantsleep.
Cursief
: Nieuwe, door de orgelmaker vervangen registers.

Speelhulpen
:
Koppelklavier Hoofdwerk – Onderpositief
Koppel Pedaal – Hoofdwerk
Koppel Pedaal – Onderpositief
Tremulant – op het gehele werk

Wijzigingen pijpwerk:

 1. De C-Dis van de Prestant 8’ waren gedekt vanwege de hoogte van de orgelkas. Deze zijn nu vervangen door open gekropte Prestantpijpen met volle lengte
 2. De Oktaaf 2’ is vervangen door een nieuw exemplaar. Deze moet beter passen tussen de Oktaaf 4’ en de Mixtuur.
 3. Aan de Mixtuur is een (2 2/3) koor toegevoegd om de afwezigheid van een Quintregister te compenseren. Ook zal de nieuwe sterkte (IV-V) het plenum meer glans geven.
 4. De tongwerken zijn geheel nieuw gemaakt naar kopieën uit het Schnitgerorgel in Uithuizen (Gr.).
 5. De toegevoegde Viola di Gamba heeft een zeer intiem karakter, dat vooral gewenst is bij ingetogen koraalspel en romantische literatuur.
 6. De Cornet is gedisponeerd vanwege zijn solerende functie bij de gemeentezang. Hierdoor werd de voormalige Cornet decompos� op het Onderpositief overbodig, daarom is de Terts dan ook verschoven en vermaakt tot een Flageolet.
 7. De Open Fluit 4 (OP) is twee plaatsen opgeschoven om een echte open fluitklank te realiseren.
 8. Het nieuwe pijpwerk is gemaakt door pijpengieterij Steffany.
Andere aanpassingen:
 1. Nieuwe windmotor in een afgesloten kast.
 2. Winddruk verlaagd van 80 mm naar 69 mm. De voetopeningen van de pijpen werden verwijd.
 3. De Tremulant werkt nu op het gehele orgel.
 4. Er werd besloten het interieur van kerk van nieuwe kleuren te voorzien. Uitgangspunt: pasteltinten lichtblauw en lichtgeel die ook in de glas-in-lood-ramen voor komen. Het orgel werd hieraan aangepast en van een roomwitte kleur voorzien. De labia en lofwerk werden verguld. De extra kosten werden uit het legaat vergoed.
 5. De bestaande palissander registerknoppen werden op initiatief van de orgelmaker vervangen door zwarte knoppen met porseleinen naamplaatjes. De registernamen zijn handgeschilderd.
 6. Boven de speeltafel wordt op perkament de naam van de orgelmaker met de jaartallen van de bouw en de restauratie vermeld. Dit perkament wordt gevat in een zwart houten ovaal.
 7. Tevens wordt op een achterpaneel de naam van de overleden Henk van Putten vermeld die door zijn legaat de uitbreiding van het instrument mogelijk maakte.

Geschiedenis voorgaande orgels:

1916–1922: Harmonium

1922 – 1968: Hoewel de kerk in 1916 in gebruik werd genomen, duurde het tot 1922 dat er door de Kamper orgelmaker Proper voor de prijs van F 2000,- een bescheiden pijporgel werd vervaardigd. Tot die tijd behielp men zich met een harmonium (‘traporgel’).
Het orgel stond op de kleine galerij tegenover de preekstoel. Door het kwetsbare pneumatische systeem ontstonden er in de loop der jaren problemen. Dit leidde er toe, dat er twintig jaar later reeds naar een nieuw instrument werd omgezien.

Manuaal
Bourdon 16’
Prestant 8’
Holpijp 8’
Viola di Gamba 8’
Aeoline Harp 8’
Oktaaf 4’
Fluit 4’
Fluit 2’
Trompet 8’
Pedaal
Aangehangen

Systeem: pneumatisch
Super-octaafkoppeling
Sub-octaafkoppeling
Drukknoppen: P – F – FF – A

1968–1982: Het duurde echter tot 1968 dat men een nieuw mechanisch orgel van de firma Reil uit Heerde aanschafte.  Ook het nieuwe orgel bezat ��n manuaal, maar nu met zes stemmen en op het pedaal een Subbas 16’. Stond het oude instrument boven, het nieuwe orgel werd beneden v��r in de kerk geplaatst, om plaatsruimte te winnen op de nu sterk vergrote galerij.
Het was echter vanaf het begin al wel duidelijk dat dit nieuwe orgel qua volume en omvang bij een goed bezette kerk geheel ontoereikend was voor de begeleiding van de gemeentezang. In 1982 werd het dan ook vervangen door het nieuwe orgel. Het Reil-orgel werd verkocht aan de Gereformeerde kerk van Gees (Drenthe).

Manuaal
Prestant 8’ (af c’)
Gedekt 8’
Fluit 4’
Oktaaf 4’
Oktaaf 2
Mixtuur III
Pedaal
Subbas 16’

Systeem mechanisch ga terug naar boven

footer
reflect