Kaat en Tijhuis Orgelmakers  Neringstraat 8 | 8263BG Kampen | tel: 038 - 33 33 797 | info@kaatentijhuisorgelmakers.nl   
Klik hier om terug te gaan1992 Veendam Gereformeerde kerk "De kandelaar"

Voor foto's zie http://reliwiki.nl

Geschiedenis voorgaande instrument:
1906: Het eerste orgel wordt in 1906 geleverd door de orgelmaker Paul Faust uit Barmen (Duitsland). Het is een pneumatisch instrument met vijftien stemmen (waarvan één transmissie) op twee manualen en pedaal.
1948: Restauratie door D.A. Flentrop (Zaandam). De dispositie wordt aangepast aan de inmiddels gewijzigde opvattingen. Bijna alle strijkers verdwijnen, het aantal vulstemmen wordt drastisch uitgebreid.
1965: Will Boegem (Amstelveen) plaatst het orgel over naar het nieuwe kerkgebouw. Hij levert een nieuwe kas en speeltafel. Het instrument wordt omgebouwd tot elektro-pneumatisch en de dispositie wordt met nog twee stemmen uitgebreid.
Vanaf jaren '70: Het orgel begint steeds meer klachten te vertonen. De tractuur is uiterst onbetrouwbaar en het instrument wordt met kunst- en vliegwerk steeds weer opgelapt.

Vanaf 1989
: In het voorjaar van 1989 wordt aan de firma Kaat & Tijhuis te Kampen de opdracht verleend voor de bouw van een orgel met vierentwintig stemmen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, wordt besloten voor zover mogelijk pijpwerk uit het bestaande orgel te hergebruiken, het orgel gefaseerd te laten bouwen en de kassen bij een plaatselijk meubelbedrijf te laten vervaardigen.
Bij het ontwerp van het orgel is naar aansluiting gezocht bij het Franse barokorgel en dan vooral bij het werk van Andreas Silbermann en zijn zoon Johann Andreas.
Bij de bouw van het orgel voor de Bethelkerk te Assen in 1981 was daar al ervaring mee opgedaan. Het was echter niet de bedoeling in Veendam een stijlkopie te realiseren, dat zou ook een aanzienlijke beperking in de liturgische gebruiksmogelijkheden van het instrument betekend hebben. Veeleer werd een eigentijdse interpretatie beoogd.
Het nieuwe orgel werd in drie fasen opgeleverd:
 -eind 1989 het Hoofdwerk (Grand Orgue) met acht van de elf stemmen
 -eind 1991 het Rugwerk
 -augustus 1992 het Pedaal en de resterende stemmen van het Hoofdwerk.
Hoofdwerk en Pedaal zijn uitgevoerd met een hangende mechaniek. Het Rugwerk heeft het in de Franse orgels gebruikelijke waaiermechaniek met een stoter tussen de toets en de ene zijde van de balans, terwijl de andere zijde van de balans door middel van een korte stoter in de lade het ventiel omhoog drukt dat, in de ventielkast buiten de kast, op de cancellen ligt. Door deze aanleg is de Rugwerklade chromatisch ingedeeld.
Voor de windvoorziening werd gebruik gemaakt van de oude ventilator en een nieuwe magazijnbalg met in- en uitspringende vouw. De beperkte ruimte bepaalde de keuze voor dit type balg.
De manuaalkoppeling is uitgevoerd als schuifkoppel, waartoe op beide bakstukken een registerknop is aangebracht. Niettemin kan deze koppeling probleemloos met één hand bediend worden.
Van het pijpwerk zijn ongeveer tien stemmen uit het voorgaande orgel afkomstig.

2003
: Het orgel is op maandag 21 en dinsdag 22 september 2003 omgestemd naar een Neidhardt III-stemming. Ook werd het orgel verrijkt met een opliggende tremulant. Deze tremulant is rustiger dan de oorspronkelijke inliggende tremulant. (Beide tremulanten zijn met één registerknop afzonderlijk te gebruiken).

Dispositie:

Grand Orgue (Man. II, C-f3):
Montre 8' enkele frontpijpen oud, rest nieuw
Bourdon 16' C-b hout, 1906; c'-f3 metaal, 1948
Bourdon 8' 1948, inwendige roeren
Prestant 4'
Flûte 4' gedekt
Doublette 2' deels 1965, deels nieuw
Fourniture IV 1 1/3'
Cymbale II 1/2'
Cornet disc. V 8' op verhoogde stok, 8'-koor met roeren
Trompette 8'
Clairon 4' vanaf gis2 labiaal

Positif (Man. I, C-f3):
Prestant 4' deels in het front
Bourdon 8'
Fltite a cheminée 4'
Nasard 2 2/3' 1965
Doublette 2'
Tierce 1 3/5'
Fourniture III l' 1965
Cromorne 8' 1965

Pedaal (C-f1):
Soubasse 16' 1906
Octave 8' frontpijpen oud, rest nieuw
Prestant 4' C-B oud, C0-f1 nieuw
Bombarde 16'
Trompette 8' stevels en koppen 1948, bekers nieuw

Koppelingen:
Manuaalkoppel (schuifkoppel)
Tirasse Grand Orgue
Tirasse Positif

Tremblant (opliggend)
ga terug naar boven

footer
reflect